Hukuksal Bakış - FORUM

Tam Versiyon: Vazgeçme ve Feragat
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyona bakınız.
Merhaba Arkadaşlar;

Mahkemeye sunulan dilekçede;

Tarafların evlilik birliğini devam ettirme yönünde karar almaları nedeniyle açmış olduğumuz davadan VAZGEÇİYORUZ. şeklinde beyanda bulunulmuş.

Mahkeme ise Evlilik birliğini devam ettirme yönünde alınan karar gereği vazgeçilen dosyanın FERAGAT nedeniyle reddine diye karar vermiştir.

Bilindiği üzere FERAGAT halinde verilen karar kesin hüküm kabilinden bir karardır. Ayrıca tüm haklarından vazgeçtiğini gösterdiği gibi boşanma davalarında FERAGAT halinde tarafların tüm olayları affetmiş gibi kabul edileceğinden aynı konuya ilişkin tekrar dava açılamaz diye biliyorum.

VAZGEÇME ise karşı tarafın kabulüne bağlı ve haklardan vazgeçme değil sadece o davadan şimdilik vazgeçildiğine ilişkin irade beyanıdır. Yine aynı konuya ilişkin daha sonra tekrar dava açılabilecektir.

Anlatılanların ışığı altında davacının dilekçesinde VAZGEÇİYORUZ demesine rağmen üst paragrafaki "Evlilik birliğini devam ettirme yönündeki alınan karar" beyanı neticesinde FERAGAT nedeniyle davanın reddine karar vermek doğru mudur? Tekrar boşanma davası açılmak istenilse "ki vazgeçilen davaya konu olmuş halen devam eden eşe karşı şiddetten dolayı ceza davası vardır." affetmiş sayılacağından o davadaki beyanları tekraren dava açmak mümkün müdür?

Teşekkürler..
Feragat ve vazgeçme kavramlarını yeni HMK açısından ele alalım.

Feragat davaya son veren taraf işlemidir. Kesin hükmün sonuçlarını doğurur. Boşanma davalarında davasından feragat eden eş, eşini affetmiş sayılır.Feragat sonucu sona eren davada yer alan vakıalara dayanarak sonradan boşanma davası açamaz. Ancak sonradan ortaya çıkan ve evlilik birliğinin sarsılmasına yol açan olaylar sebebiyle eş yeni bir dava açabilir.

Davadan vazgeçme ise yeni HMK'da yer almamaktadır. Meseleden anlaşılan ve kastedilen HMK 113. maddesinde yer alan davanın geri alınmasıdır. Davanın geri alınması feragatten farklı olarak davalının rızası ile mümkündür. Davanın geri alınması sonucu biten bir davadan sonra, o davaya konu vakıalara dayanılarak yeni bir dava açılabilir. Davanın geri alınması affetmiş sayılma anlamına gelmez.

Burada yapılması gereken tarafların gerçek iradelerinin ortaya konulmasıdır. Karar temyiz edilmek isteniyorsa, tarafların evlilik birliğini devam ettirme yönünde karar almaları nedeniyle açmış olduğumuz davadan VAZGEÇİYORUZ. şeklindeki beyanın davadan feragat anlamına gelmediği,asıl amacın davanın geri alınması olduğu vurgulanmalıdır. Burada BK'da yer alan hata ile ilgili hükümden de yararlanabilir.

Bu açıklamalar ışığında olayın çözümü için;

1- Tarafların evlilik birliğini devam ettirme yönünde karar almaları nedeniyle açmış olduğumuz davadan VAZGEÇİYORUZ. şeklindeki beyanın davadan feragat anlamına gelmediği,asıl amacın davanın geri alınması olduğu vurgulanarak ve BK'da yer alan hata ile ilgili hükümden de yararlanılarak temyiz yapılmalı,temyiz sonucuna hareket edilmeli,(davalının geri almaya rıza göstermeyeceği düşünüyorsa bu olasılık çözüm olmayacaktır Çünkü Yargıtay muhtemelen bozma kararı vermesi durumunda, davalının beyanının alınması ve bunun sonucuna göre karar verilmesi şeklinde bir karar verecektir.)

2- Sonradan ortaya çıkan ve evlilik birliğinin sarsılmasına yol açan olaylar sebebiyle eş yeni bir dava açabileceğinden, böyle bir durum varsa, sonraki olaylara dayanarak yeni bir boşanma davası açılmalı,

3- Feragat kesin hükmün sonuçlarını doğuracağından tarafların evlilik birliğini devam ettirme yönünde karar almaları nedeniyle açmış olduğumuz davadan VAZGEÇİYORUZ şeklinde beyana rağmen, birleşme olmamışsa, feragat tarihinden itibaren 3 yıl beklenip TMK 166/4 maddesine göre boşanma davası açılmalı, diye düşünüyorum.
Sayın Uygun, Ben de aynı görüşteydim fakat acaba çıkar bir başka yol var mıdır diye meslektaşların fikrini almak istedim. Açıklayıcı ve tatmin edici cevabın için Teşekkür ediyorum. Saygılar.
ERKAN UYGUN'A: Sevgili erkan uygun yargıtay gibisin maşallah..hatta yargıtaydan bile daha iyisin diyebilirimSmile gayet açıklayıcı ve tatmin edici bir yanıt olmuş.

SÜLEYMAN TÜRK'E: Mahkemeye sunmuş olduğun dilekçe ya da beyanından geri dönüşün mümkün değildir.Taki maddi hata olmadığı sürece. burada bk.nun hata hükümlerinin de işe yaramayacağını düşünüyorum.çünkü bu konuda hmk'da açık hüküm var.(eski humk.226-yeni hmk.188) eski humk'un anlatım tarzı daha iyi gibi gözüküyor

bu nedenle iş sahiplerinin 10 düşünüp 1 hareket etmesi önemli
Turgay Bey düşünceleriniz için teşekkür ederim. Burada olma ve paylaşımda bulunma fırsatı veren Hukuksal Bakış Derneği ve başkanı size teşekkür ederim ben de..
Turgay bey; Mahkemeye Dilekçe benim tarafımdan sunulmadı. Müvekkilin daha önceki vekili böyle bir beyanda bulunmuş. Tabi ki biz de zor durumda kaldık. Acaba bir çıkar yolu var mıdır diye de araştırma içine girdim. İlerideki aşamada kastımızın zaten dilekçeyle yazılı olduğu gibi "VAZGEÇME" yönünde olduğu konusunda bir temyiz yapmamız söz konusu olabilir diye düşünüyorum.
Referans URL