Hukuksal Bakış - FORUM
KEFALETTE EŞİN RIZASI - Yazdırılabilir Versiyon

+- Hukuksal Bakış - FORUM (http://hukuksalbakis.com/form)
+-- Forum: Forum Yardımı ve Duyurular (/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Forum: Hukuksal Tartışmalar (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Konu: KEFALETTE EŞİN RIZASI (/showthread.php?tid=1195)


KEFALETTE EŞİN RIZASI - ONUR ERSOY - 07-03-2012 11:59 AM

Sevgili meslektaşlarım bildiğiniz gibi yeni Borçlar Kanunu'nun 584. maddesi şu şekildedir:

MADDE 584- Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.
Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumlu olacağı miktarın artmasına veya adi kefaletin müteselsil kefalete dönüşmesine ya da kefil yararına olan güvencelerin önemli ölçüde azalmasına sebep olmayan değişiklikler için eşin rızası gerekmez.

Benim sorum kambiyo senetlerinde yer alan kefilliklerinin de, bu düzenleme içinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği , yani eşin izni olmaksızın senede kefil sıfatıyla atılan imzaların geçerli olup olmayacağıdır? Saygılar


RE: KEFALETTE EŞİN RIZASI - İlyas ÖZKAN - 07-04-2012 08:24 AM

Maddenin gerekçelerinde bu ayrıntı yok,ancak senetlerdeki kefalettte özellikle müteselsil kefil ibaresi yazıyorsa bu madde hükümleri dahilindedir.Aksi halde senet ön yüzüne atılan imza aval vermektir.Bu durum kefalet hükümleri dışındadır diye düşünüyorum.


RE: KEFALETTE EŞİN RIZASI - Ramazan Ural - 07-04-2012 10:27 AM

soru zor ilyas bey in cevabıyla kafam biraz da karıştı
gelecek gerekçeli cevapları merakla bekliyorum


RE: KEFALETTE EŞİN RIZASI - İlyas ÖZKAN - 07-04-2012 04:08 PM

Senetteki kefillik müteselsil kefillik te olsa kefil olarak atılan imza KEFALET HÜKÜMLERİ dahilindedir diye düşünüyorum.Yani eşin rızası olmadan senetteki kefillik 584.maddeye göre geçersizdir.Ancak müteselsil kefalet ibaresi yok ise(bazı senetlerde bu ibare yoktur)senet ön yüzüne tek başına atılan imza keşideci lehine aval vermek anlamını taşır.Bu durum ise bir nevi kefalet gibi düşünülse de bence aval vermek borcu üstlenmektir yani müşterek borçlu olmak demektir ve eşin rızası aranmayabilir.


RE: KEFALETTE EŞİN RIZASI - AV.ERKAN UYGUN - 07-04-2012 05:37 PM

İlyas beyin yorumuna katılıyorum. Ayrıca müteselsil kefillik ibaresi yoksa,müşterek borçluluk söz konusudur. Yani eşin rızası aranmaz.

Burada dikkat çekiçi bir konu da icra kefillikleri.

Artık kefalet sözleşmelerinin geçerli şekilde kurulabilmesi için Yeni Borçlar Kanunu ağır şartlar getirmiş bulunmaktadır. Kefalet sözleşmesi için geçerlilik şartlarından ilki kefil olan kişinin el yazısı ile yazılacak(yazılmaz ise kefalet geçersiz olur)hususlardır.

Kefil olan kişinin el yazısı ile yazması gerekenler:
-Azami borç miktarı
-Tarih
-Müteselsil olarak sorumlu olduğu
-İmza


Not : Kişi ya da Şirket adına yetki belgesi ile kefil olunuyorsa, noter tarafından düzenlenmiş ve hangi miktara kadar kefil olabileceğini belirten yetki belgesi olması gerekmektedir. (Kanunun yorumlayanların büyük bir kısmı bu şekilde ifade ediyorlar )


Kefalet sözleşmesinin geçerlilik şartlarından ikincisi ise kefil olacak kişi evli ise eşinin muvafakatinin alınmasıdır. Kaldı ki, kefalet şartları ağırlaştırılacak ise, örneğin adi kefalet - müteselsil kefalete dönüştürülecek ise, yine kefilin eşinin muvafakati gerekmektedir. Bu nedenle şahsi kanaatime göre aşağıdaki unsurların eşin verdiği muvafakat de en azından ileride sorun yaşanmaması için bulunması gerekir diye düşünüyorum.
-Tarih
-Azami miktar
-Müteselsil sorumluluk
-Muvafakat ettiğine dair beyanı (el yazısı)
-İmza (el yazısı)
Muvafakatname de kefil olan kişinin eşi, kefalet sözleşmesiyle en geç aynı anda muvafakatini belirtmesi gerekiyor. Sonradan alınan muvafakatler, kefalet ilişkisini geçerli hale getirmiyor(Maalesef).(Türk Hukuk Sitesinden alıntıdır.)

Artık biz de matbu formlar hazırlayıp, kefile ve eşine sorulacak soruları buraya yazıp,cevaplarını onların el yazısıyla almaya çalışalım. Smile
Özellikle haciz sırasındaki kefil alımlarımda faydalı olur.Smile