Hukuksal Bakış - FORUM
BOŞANMANIN REDDİNDEN SONRAKİ 3 YILLIK BEKLEME SÜRESİ - Yazdırılabilir Versiyon

+- Hukuksal Bakış - FORUM (http://hukuksalbakis.com/form)
+-- Forum: Forum Yardımı ve Duyurular (/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Forum: Hukuksal Tartışmalar (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Konu: BOŞANMANIN REDDİNDEN SONRAKİ 3 YILLIK BEKLEME SÜRESİ (/showthread.php?tid=121)


BOŞANMANIN REDDİNDEN SONRAKİ 3 YILLIK BEKLEME SÜRESİ - av.turgay balaban - 01-21-2009 09:31 AM

Terke dayalı bir boşanma davası açılıyor..fakat mahkeme davacı tarafça yapılan davetin samimi olmadığından bahisle davayı reddediyor ve karar Yargıtay tarafından onanıyor. Bu kararın kesinleşme tarihi TEMMUZ 2008.

Şİmdi TMK.166//son'a göre "boşanma sebeplerinden herhangi biri ile açılan boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 3 yıllık süre geçmedikçe....." şeklinde bir hüküm var.

Buna göre ben şimdi ikinci kez bir boşanma davası açmak için 3 yıllık süreyi mi bekleyeceğim..yoksa bu kez "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" boşanma sebebine dayanarak yeni bir dava açabilir miyim?


RE: BOŞANMANIN REDDİNDEN SONRAKİ 3 YILLIK BEKLEME SÜRESİ - ONUR ERSOY - 01-21-2009 09:47 AM

Turgay abi başka bir sebebe dayanan dava açabilmen için 3 yıl beklemene gerek yok. O 3 yıllık bekleme süre şu. "Boşanma davası reddedilir, eşler bir araya gelmezlerse, davanın reddi kararının kesinleşmesinin üzerinden 3 yıl geçmesi halinde eşlerden birinin talebi üzerine boşanmaya karar verilir"
RE: BOŞANMANIN REDDİNDEN SONRAKİ 3 YILLIK BEKLEME SÜRESİ - ONUR ERSOY - 01-21-2009 09:54 AM

T.C. YARGITAY
2.Hukuk Dairesi

Esas: 2005/4782
Karar: 2005/5442
Karar Tarihi: 4/5/2005

ÖZET: Toplanan delillerden eşlerin bu üç yıllık fiili ayrılık sırasında aynı evin farklı odalarında yaşadıkları, davalının (kadının) gidecek yeri olmadığı için mecburen evden ayrılamadığı, ancak hiçbir zaman bir araya gelmedikleri anlaşılmaktadır. Eşlerin bu yaşam biçimleri ortak hayatı yeniden kurdukları şeklinde yorumlanamaz. Mahkemece boşanmaya karar verilmesi gerekir.

(4721 S. K. m. 166)

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Medeni Kanununun 166/son maddesi; boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulmamışsa evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılacağını ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verileceğini hükme bağlamıştır.

Davacının (kocanın) daha önce 27.4.1999'da açmış olduğu boşanma davası reddedilmiş ve 16.12.2000'de kesinleşmiştir. Bu dava ise aradan üç sene üç ay geçtikten sonra 17.3.2004'te açılmıştır. Boşanmaya karar verilebilmesi için eşlerin bu dönem içersinde ortak hayatı yeniden kurmak amacı ile bir araya gelmediklerinin gerçekleşmesi gerekir. Toplanan delillerden eşlerin bu üç yıllık fiili ayrılık sırasında aynı evin farklı odalarında yaşadıkları, davalının (kadının) gidecek yeri olmadığı için mecburen evden ayrılamadığı, ancak hiçbir zaman bir araya gelmedikleri anlaşılmaktadır. Eşlerin bu yaşam biçimleri ortak hayatı yeniden kurdukları şeklinde yorumlanamaz. Mahkemece boşanmaya karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddedilmesi yerinde değildir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.04.2005 gününde oyçokluğuyla karar verildi.


KARŞI OY

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre yerinde bulunmayan bütün temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanması gerekir. Bu nedenle sayın çoğunluğun bozma kararına iştirak edilmemiştir. (¤¤)


RE: BOŞANMANIN REDDİNDEN SONRAKİ 3 YILLIK BEKLEME SÜRESİ - Ramazan Ural - 01-21-2009 10:21 AM

konuyla ilgili olarak onurun yazdıklarının altına ben de imzamı atıyorum
anlatılanlarda hiçbir tereddüt yok başka bir konuya dayanarak her zaman dava açabilirsin


RE: BOŞANMANIN REDDİNDEN SONRAKİ 3 YILLIK BEKLEME SÜRESİ - İlyas ÖZKAN - 01-21-2009 11:54 AM

Dostum elbetteki açabilirsin maddede hiç bir sebep göstermene gerek kalmadan 3 yıl ayrı kalınmış ise evlilik birliği temelinden sarslmış sayılır demek istiyor.ancak 2.davanda ne sebep göstereceksin hakim demez mi size madem bu sebepler vardı neden bu sebeplere dayalı açmadın da eşini tekrar davet ettin.sıkıntılı bir durum,hakim olayın detayına girerse davan yine reddedilir.bu nedenle genç arkadaşlara tavsiyem terke dayalı dava açmayın şekil şartları çok fazla reddedilme olasılığı yüksek bir dava...


RE: BOŞANMANIN REDDİNDEN SONRAKİ 3 YILLIK BEKLEME SÜRESİ - Av.Süleyman Türk - 01-21-2009 12:44 PM

Bende imzalıyorum, açmakta herhangibir sakınca yok.


RE: BOŞANMANIN REDDİNDEN SONRAKİ 3 YILLIK BEKLEME SÜRESİ - tanzer kurt - 01-21-2009 02:17 PM

turgay sen değil de stajyerlerden birisi sormuş gibi geldi bu soruyu...


RE: BOŞANMANIN REDDİNDEN SONRAKİ 3 YILLIK BEKLEME SÜRESİ - av.turgay balaban - 01-21-2009 06:11 PM

bilmez olur muyum panzerciğim, siz biliyor musunuz bakalım diye sizi test ettimBig Grin


RE: BOŞANMANIN REDDİNDEN SONRAKİ 3 YILLIK BEKLEME SÜRESİ - Kazım Sertkaya - 01-25-2009 04:08 PM

Tanzer abi haklı Turgay abim Smile Sen ki en içinden çıkılmaz davalarımıza çözüm bulmuş insansın.. O zor davalarda çözüm buluyorsun da böyle senin için tabiri caizse çerez denilebilecek bir noktada takılıyorsun.. Senin dediğin gibi kesinlikle bizi denemek istedin.. Ama iyi denedin yani.. Helal olsun abi valla Smile


RE: BOŞANMANIN REDDİNDEN SONRAKİ 3 YILLIK BEKLEME SÜRESİ - turgut - 01-27-2009 03:28 PM

Ben bu soruya ilaveten bir soru sormak istiyorum.Burda davanın esastan reddedilmesi ile usulden reddedilmesi arasında fark olur mu.usulden reddedilmesi halinde 3 yıl beklenilmemesi gerekir kanaatindeyim.Ama yine de sizlerin düşüncesini almak isterim


RE: BOŞANMANIN REDDİNDEN SONRAKİ 3 YILLIK BEKLEME SÜRESİ - Selcuk Demirdover - 03-23-2009 01:59 PM

benim düşüncemde senınkiyle aynı esasen reddedilmesi halinde 3 yıl bekleniyor usulende beklemeye gerek yok


RE: BOŞANMANIN REDDİNDEN SONRAKİ 3 YILLIK BEKLEME SÜRESİ - İlyas ÖZKAN - 03-23-2009 02:12 PM

BU KONU ÇOK ÇNCEDEN İŞLENMİŞTİ NEDEN BUGÜNKÜ MESAJLARDA ÇIKIYOR.SİTE YÖNETİCİSİ ARKADAŞLAR BİR SORUN VAR HERHALDE


RE: BOŞANMANIN REDDİNDEN SONRAKİ 3 YILLIK BEKLEME SÜRESİ - Kazım Sertkaya - 03-23-2009 02:20 PM

Ah abi bide teknolojiye ayak uydursan süper olucak ama olmuyor işte Smile YA abi kızma şaka yaptım.. Haklısın ilyas abi ama dikkat edersen eğer selçuk yeni bir mesaj atmış bu konuya.. O yüzden bu konu eski tozlu raflardan çıkıp yeniden karşımıza gelmiş.. Son mesaj sırasına göre sıralanıyor ya konular.. Neyse çok konuştum.. İyi çalışmalar


RE: BOŞANMANIN REDDİNDEN SONRAKİ 3 YILLIK BEKLEME SÜRESİ - İlyas ÖZKAN - 03-23-2009 05:50 PM

mesajı bugün attığını farkettim bende ondan şaşırdım,yeni bir konuya cevap veriliyor gibi olmuş,neyse bilgilerimiz tazelendi,hukukta tekrar her zaman iyidir,bazı ayrıntuıların ön bellekten silinmesi kolay oluyor,beyne kazınması için sık sık işlenmesi lazım.