Hukuksal Bakış - FORUM
Katılma yolu ile temyiz. - Yazdırılabilir Versiyon

+- Hukuksal Bakış - FORUM (http://hukuksalbakis.com/form)
+-- Forum: Forum Yardımı ve Duyurular (/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Forum: Hukuksal Tartışmalar (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Konu: Katılma yolu ile temyiz. (/showthread.php?tid=700)


Katılma yolu ile temyiz. - İlyas ÖZKAN - 08-24-2010 02:02 PM

Arkadaşlar İş mahkemelerinde temyiz dilekçelerinin tebliğe çıkarılmama sebebi nedir.Sonuçta bu mahkemeler basit yargılam usulüne tabi ise de,Asliye Hukuk mahkemesine denk bir mahkeme. temyiz dilekçelerinin karşı tarafa tebliği gerekmiyor mu? HUMK ta yer alan Katılma yolu ile temyiz müessesesi nasıl işleyecek? Bu konuda yardım alabilir miyim..


RE: Katılma yolu ile temyiz. - Ramazan Ural - 08-24-2010 02:57 PM

İŞ MAHKEMELERİNDE TEMYİZ SÜRESİ TEFHİM İLE BAŞLIYOR
DURUŞMAYA KATILINMAMIŞ VE KARAR DURUŞMADA TEFHİM EDİLMEMİŞ İSE TEMYİZ SÜRESİ TEBLİĞ İLE BAŞLAR
TEMYİZ DİLEKÇESİNİN KARŞI TARAFA TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN KATILMA YOLUYLA TEMYİZ SÜRESİ BAŞLAR


RE: Katılma yolu ile temyiz. - İlyas ÖZKAN - 08-24-2010 03:25 PM

sorun burda zaten temyiz dilekçesi tebliğe çıkmıyor.acaba bu Eskişehir e mahsus bir usulmü????


RE: Katılma yolu ile temyiz. - Av. Oğuzhan DAYAR - 08-25-2010 08:22 AM

İş Mahkemeleri Kanunu'na göre, bu mahkemelerde uygulanan yargılama usülü diğer yargılama usullerine göre birtakım farklılıklar içermekte olup spesifik olmayan usul halleri içinse HUMK sözlü yargılama usulüne atıf yapılmaktadır.

Bu tebliğ edilip edilmeme halinin de bu özel usulden kaynaklandığnı düşünmekteyim.

Dün gece interneti karıştırırken tesadüfen bir Yargıtay kararına denk geldim. Kararda aynen şöyle yazıyordu:
"İş mahkemesi kararları katılma yolu ile temyiz edilemeyeceğinden....."

Biraz daha karıştırınca hem doktrinde hem de tahkikatta bu konuda bir görüş birliği olmadığını anladım. Yargıtay 9. ve 10. Hukuk Daireleri ortak bir görüş benimsemişcesine konuya ilişkin her kararlarında İş Mahkemesi Kararlarının katılma yoluyla temyiz edilemeyeceğini söylemiş olasalar da (9HD 20.03.2002 18951/4605, 14.03.2002 222/4187, 1.10.2001 10975/15158 vb bir çok karar)

Alıntı:
YARGITAY KARARI

1-Tarafların yüzüne karşı usulüne uygun şekilde kısa karar 24.9.2001 tarihinde tefhim edilmiştir. 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunun 8. maddesine göre tefhim tarihinden itibaren sekiz gün içinde temyiz yoluna başvurulmalıdır. Davalı vekili cevap yolu ile 12.11.2001 tarihinde temyiz yoluna başvurmuştur. Oysa iş yargılamasında Yargıtay´ın kararlılık kazanmış İçtihatlarına göre cevap yolu ile temyiz kurumuna yer verilmemiştir. Böyle olunca davalı vekilinin temyizinin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 432/4. maddesi uyarınca reddine karar verilmelidir.

hatta bu karar açık olarak İş Yargılamasında geçerlilik kazanmış bir karar olsa da Yargıtay 11. HD İş Mahkemesi kararlarının katılma yolu ile temyiz edilebileceği görüşündedir.(11 HD 29.03.2001 143/2548, 18.11.2000 7065/9425)

Kanımca iş mahkemelerinde bu tebliğ ile ilgili probleminin ve temyiz başvurusunun diğer tarafa tebliğ edilip edilmeyeceği sorununun kaynağı Yargıtay'ın bu dualist görüşüdür. Çünkü bir taraf açıkça -edilemez derken başka bir daire de -edilebilir denmektedir...

Eskişehir İş Mahkemesi kaleminin de dün "Verilen temyiz dilekçeleri tebliğe çıkmıyor mu?" şeklindeki soruma "Yok çıkmıyor" şeklinde karşılık vermesinin gerekçesi de bence ilgili mahkeme hakiminin Yargıtay'ın 9. ve 10. HD görüşünü benimsemiş olduğu ve katılma yoluyla temyizi kabul etmediğidir diye düşünüyorum. Kendi adıma henüz bir temyiz başvurusu yapmadığımdan o mahkemedeki uygulamanın ne yönde olabileceğini takdir edersiniz ki sadece tahmin edebiliyorum (:

Son olarak, Eskişehir İş Mahkemesi'nde kararı katılma yolu ile temyiz edebileniniz oldu mu ve cevabınız olumlu ise; karşı tarafın temyiz dilekçesi sizin için tebliğe çıkarılmış mıydı?


RE: Katılma yolu ile temyiz. - av.turgay balaban - 08-26-2010 03:11 PM

SEVGİLİ OĞUZHAN, GAYRETLİ ARAŞTIRMALARINDAN DOLAYI SENİ TEBRİK EDİYORUM...SİTEMİZE KATKILARININ DEVAMINI BEKLİYORUZ...


RE: Katılma yolu ile temyiz. - AV.ERKAN UYGUN - 08-28-2010 11:58 AM

İş mahkemesinde Yargıtay'ın benimsediği üzere,katılma yolu ile temyiz uygulanmıyor. Bu Eskişehir e özgü bir durum değil. Bilecik'te buna benzer bir durum başıma gelmişti.Allahtan Adli Tatil içindeydi ve temyiz yapabildik. İş mahkemesinde tarafınıza tefhim edilen karardan %100 emin değilseniz, Müddeti mufaza dilekçesi vermeniz iyi olacaktır.